Politika zasebnosti

 1. Varstvo podatkov na prvi pogled

Splošne informacije

Naslednje informacije zagotavljajo preprost pregled nad tem, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Podrobne informacije o varstvu podatkov so na voljo v naši izjavi o varstvu podatkov, navedeni pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Kontaktne podatke upravljavca najdete v razdelku "Informacije o upravljavcu" te politike zasebnosti.

Kako zbiramo vaše podatke?

Po eni strani so vaši podatki zbrani, ko nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke zbirajo naši informacijski sistemi samodejno ali z vašim soglasjem, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se samodejno zberejo takoj, ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Nekateri podatki se zbirajo za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega uporabniškega vedenja.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Pravico imate, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste dali soglasje za obdelavo podatkov, lahko to soglasje kadar koli v prihodnosti prekličete. Prav tako imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Če imate dodatna vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, se lahko kadar koli obrnete na nas.

 1. Gostovanje

Vsebino našega spletnega mesta gostimo pri naslednjem ponudniku:

Zunanje gostovanje

To spletno mesto gostuje zunaj. Osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, so shranjeni na strežnikih gostiteljev. To lahko vključuje naslove IP, zahteve za stik, meta in komunikacijske podatke, pogodbene podatke, kontaktne podatke, imena, dostope do spletnega mesta in druge podatke, ustvarjene prek spletnega mesta.

Zunanje gostovanje se izvaja zaradi izpolnjevanja pogodb z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6(1)(b) GDPR) ter zaradi varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naše spletne ponudbe s strani profesionalnega ponudnika (člen 6(1)(f) GDPR). Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Naš(-i) gostitelj(-i) bo(-do) vaše podatke obdeloval(-i) le v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje njegovih obveznosti in upoštevanje naših navodil v zvezi s temi podatki.

Uporabljamo naslednje gostitelje:

omrežje noris AG
Thomas-Mann-Strasse 16-20
90471 Nürnberg

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo predpisuje zakon o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu z uredbo GDPR.

 1. Splošne opombe in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci teh strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter tem pravilnikom o zasebnosti.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom to počnemo.

Opozarjamo, da je prenos podatkov prek interneta (npr. pri komuniciranju po e-pošti) lahko izpostavljen varnostnim ranljivostim. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opomba o pristojnem organu

Upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu, je

aipama GmbH & Co. KG
Ringstrasse 2
94234 Viechtach

Zastopnik: dr:

osebno odgovornega partnerja:
aipama Service GmbH
Ringstr. 2
94234 Viechtach

Zastopnik:
Generalni direktor Günther Holzapfel

Telefon: +49 9942 46598-0
E-naslov: info@aipama.com

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov itd.).

Trajanje shranjevanja

Če v tem pravilniku o zasebnosti ni določeno natančnejše obdobje hrambe, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler ne preneha veljati namen obdelave podatkov. Če vložite upravičeno zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge pravno dopustne razloge za hrambo vaših osebnih podatkov (npr. obdobja hrambe v skladu z davčno ali gospodarsko zakonodajo); v slednjem primeru bo izbris opravljen, ko ti razlogi ne bodo več veljali.

Splošne informacije o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu

Če ste privolili v obdelavo podatkov, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 6(1)(a) GDPR ali člena 9(2)(a) GDPR, če se obdelujejo posebne vrste podatkov v skladu s členom 9(1) GDPR. V primeru izrecne privolitve za prenos osebnih podatkov v tretje države se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi člena 49(1)(a) GDPR. Če ste privolili v shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v vaši končni napravi (npr. prek prstnega odtisa naprave), se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi člena 25(1) GDPR. Soglasje lahko kadar koli prekličete. Če so vaši podatki potrebni za izpolnitev pogodbe ali izvajanje predpogodbenih ukrepov, vaše podatke obdelujemo na podlagi člena 6(1)(b) GDPR. Poleg tega vaše podatke obdelujemo, če je to potrebno za izpolnitev zakonske obveznosti na podlagi člena 6(1)(c) GDPR. Obdelava podatkov se lahko izvaja tudi na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s členom 6(1)(f) GDPR. Informacije o ustreznih pravnih podlagah v vsakem posameznem primeru so navedene v naslednjih odstavkih te politike zasebnosti.

Opomba o prenosu podatkov v ZDA in druge tretje države

Med drugim uporabljamo orodja podjetij s sedežem v ZDA ali drugih tretjih državah, ki v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov niso varna. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v te tretje države in se tam obdelujejo. Opozarjamo, da v teh državah ni mogoče zagotoviti ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z EU. Podjetja v ZDA morajo na primer osebne podatke posredovati varnostnim organom, ne da bi vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti temu pravno ukrepali. Zato ni mogoče izključiti, da lahko ameriški organi (npr. tajne službe) obdelujejo, analizirajo in trajno shranjujejo vaše podatke na ameriških strežnikih za namene nadzora. Na te dejavnosti obdelave nimamo vpliva.

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Veliko postopkov obdelave podatkov je mogočih le z vašo izrecno privolitvijo. Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu trženju (21. člen GDPR)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA ČLENU. 6 ABS. 1 LIT. E ALI F GDPR, IMATE PRAVICO KADAR KOLI UGOVARJATI OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, POVEZANIH Z VAŠIM POSEBNIM POLOŽAJEM; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNE PRAVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJI OBDELAVA, SO NA VOLJO V TEJ POLITIKI ZASEBNOSTI. ČE UGOVARJATE, ZADEVNIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE LAHKO DOKAŽEMO NUJNE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE OBDELAVA SLUŽI UVELJAVLJANJU, IZVAJANJU ALI OBRAMBI PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(1) GDPR).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMEN TAKEGA TRŽENJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POZNEJE NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(2) GDPR).

Pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve. Pravica do vložitve pritožbe ne posega v druga upravna ali sodna pravna sredstva.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da podatke, ki jih obdelujemo samodejno na podlagi vaše privolitve ali pri izpolnjevanju pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v splošno uporabljani, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

Informacije, popravki in izbris

V okviru veljavnih zakonskih določb imate kadar koli pravico do brezplačnih informacij o shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in po potrebi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov. Če imate dodatna vprašanja v zvezi z osebnimi podatki, se lahko kadar koli obrnete na nas.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Za to se lahko kadar koli obrnete na nas. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

 • Če izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. V času trajanja preverjanja imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji.
 • Če je bila obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
 • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto njihovega izbrisa.
 • Če ste vložili ugovor v skladu s členom 21(1) SUVP, je treba vzpostaviti ravnovesje med vašimi in našimi interesi. Dokler še ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se ti podatki - razen njihovega shranjevanja - lahko obdelujejo le z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

šifriranje SSL ali TLS

To spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki jih pošljete nam kot upravljavcu spletnega mesta. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

Ugovarjanje oglaševalskim e-sporočilom

Nasprotujemo uporabi kontaktnih podatkov, ki so bili objavljeni v okviru naše obveznosti zagotavljanja pravnega obvestila, za pošiljanje nezaželenega oglaševalskega in informativnega gradiva. Upravljavci tega spletnega mesta si izrecno pridržujejo pravico do pravnih ukrepov v primeru nezaželenega pošiljanja oglaševalskih informacij, kot so neželena elektronska sporočila.

 1. Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Soglasje s piškotkom Borlabs

Naše spletno mesto uporablja tehnologijo Borlabs Cookie consent, s katero pridobi vaše soglasje za shranjevanje določenih piškotkov v vašem brskalniku ali za uporabo določenih tehnologij in jih dokumentira v skladu s predpisi o varstvu podatkov. Ponudnik te tehnologije je družba Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Nemčija (v nadaljevanju Borlabs).

Ko vstopite na naše spletno mesto, se v vaš brskalnik shrani piškotek Borlabs, v katerem so shranjena soglasja, ki ste jih dali, ali preklic teh soglasij. Ti podatki se ne posredujejo ponudniku piškotka Borlabs.

Zbrani podatki bodo shranjeni, dokler nas ne zaprosite za njihov izbris ali dokler sami ne izbrišete piškotka Borlabs ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen. Obvezni zakonsko določeni roki hrambe ostanejo nespremenjeni. Podrobnosti o obdelavi podatkov s strani piškotkov Borlabs so na voljo na https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabsova tehnologija soglasja za piškotke se uporablja za pridobitev zakonsko zahtevanega soglasja za uporabo piškotkov. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(c) GDPR.

Datoteke dnevnika strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so

 • Vrsta brskalnika in različica brskalnika
 • Uporabljeni operacijski sistem
 • URL preusmerjevalca
 • Ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate
 • Čas strežniške zahteve
 • Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Ti podatki se zbirajo na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svojega spletnega mesta - v ta namen je treba beležiti dnevniške datoteke strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za poizvedbe, vključno s kontaktnimi podatki, ki jih tam navedete, shranili za obdelavo poizvedbe in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne bomo posredovali naprej brez vašega soglasja.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi člena 6(1)(b) GDPR, če je vaše povpraševanje povezano z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebno za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo na nas naslovljenih poizvedb (člen 6(1)(f) GDPR) ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) GDPR), če je bila ta zahtevana; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Podatke, ki jih posredujete v kontaktnem obrazcu, bomo hranili, dokler ne boste zahtevali njihovega izbrisa, preklicali soglasja za njihovo hrambo ali dokler ne preneha namen njihove hrambe (npr. po izpolnitvi vaše zahteve). Obvezne zakonske določbe - zlasti obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

Povpraševanje po e-pošti, telefonu ali faksu

Če nas kontaktirate po elektronski pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo poizvedbo, vključno z vsemi osebnimi podatki (ime, poizvedba), shranili in obdelali za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne bomo posredovali naprej brez vaše privolitve.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi člena 6(1)(b) GDPR, če je vaše povpraševanje povezano z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebno za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo na nas naslovljenih poizvedb (člen 6(1)(f) GDPR) ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) GDPR), če je bila ta zahtevana; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Podatki, ki nam jih pošljete prek zahtevkov za stik, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ne preneha veljati (npr. po obdelavi vašega zahtevka). Obvezne zakonske določbe - zlasti zakonsko določena obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

Registracija za spletni portal aipama

Na tej spletni strani se lahko registrirate za uporabo portala aipama za centralizirano kadrovsko administracijo ali digitalne kadrovske datoteke za poslovno in zasebno uporabo. Podatke, vnesene v portal aipama (vključno s podatki o plači), uporabljamo samo za namen uporabe ustrezne ponudbe ali storitve, za katero ste se registrirali. Obvezne podatke, ki se zahtevajo ob registraciji, je treba navesti v celoti. V nasprotnem primeru bomo vašo registracijo zavrnili.

V primeru pomembnih sprememb, na primer obsega ponudbe ali tehnično potrebnih sprememb, bomo za takšno obveščanje uporabili e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob registraciji.

Podatki, vneseni ob registraciji, se obdelujejo za namen izvajanja uporabniškega razmerja, vzpostavljenega z registracijo, in po potrebi za sklepanje nadaljnjih pogodb (člen 6(1)(b) GDPR).

Podatke, zbrane med registracijo, bomo hranili, dokler boste registrirani na tem spletnem mestu, nato pa jih bomo izbrisali. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

Obračunavanje plač in kadrovska administracija za podjetja

Osebni podatki se zbirajo od kontaktnih oseb (ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka) kot del postopka obračuna plač in kadrovske administracije.

Za obdelavo vašega naročila se zberejo in shranijo vsi davčni podatki in podatki o socialni varnosti vaših zaposlenih. Obdelujejo se naslednje kategorije podatkov:

Ime in priimek, državljanstvo, podatki o naslovu, telefonska številka, datum rojstva, kraj rojstva, datum pridružitve in odhoda iz podjetja, podatki o plači, podatki o pokojnini in socialni varnosti, bančni podatki, rezervacije delovnega časa, podatki o dopustu in bolniških dnevih, podatki o statusu invalidnosti, status pogodbe, pokojninska shema (družbena/zasebna), pogodbe o gradbenem varčevanju, davčni podatki, zaplembe itd.

Podatki se hranijo v okviru zakonskih obveznosti hrambe. Podatki v arhivu datotek se hranijo, dokler ste registrirani na portalu.

 1. Obdelava podatkov o strankah in pogodbenih podatkov

Zbiramo, obdelujemo in uporabljamo osebne podatke strank in pogodbene podatke za vzpostavitev, organizacijo vsebine in spreminjanje naših pogodbenih razmerij. Osebne podatke o uporabi tega spletnega mesta (podatki o uporabi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če je to potrebno, da uporabniku omogočimo uporabo storitve ali da uporabniku izstavimo račun. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(b) GDPR.

Zbrani podatki o strankah bodo izbrisani po zaključku naročila ali prekinitvi poslovnega odnosa in izteku vseh obstoječih zakonsko določenih obdobij hrambe. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.